OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU 2020-2024

Dragi părinți,

În baza Hotărârii Consiliului ARACIP nr. 5/28.06.2016 și în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, se acrediteaza Școală ,,Kids Club”, începând cu anul școlar 2016-2017, conform Ordinului nr. 5052/30.08.2016.

În baza Hotărârii Consiliului ARACIP nr. 7/31.08.2016 și în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016, se autorizează Școală Gimnazială ,,Kids Club”, începând cu anul școlar 2016-2017, conform Ordinului nr. 5856/28.11.2016.

În sensul celor prezentate mai sus, Școala Gimnazială ,,Kids Club” poate organiza de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a, îndeplinind condițiile legale, cele legate de spațiu, cât și cele legate de dotările specifice.

Există o serie de beneficii majore pe care vă recomandăm să le aveți în vedere în perspectiva înscrierii copilului dumneavoastră la Școala Gimnazială ,,Kids Club”, în clasa a V-a. 

 • Asistență medicală permanentă
 • 4 mese/zi
 • Un număr optim de copii la clasă – maxim 20, astfel încât atenția cadrului didactic să fie îndreptată asupra nevoilor fiecărui elev
 • Teme efectuate cu asistența profesorilor de specialitate
 • Ore suplimentare de limba română, limba engleză și matematică
 • Asigurarea securității elevului pe parcursul întregului program
 • Dotările moderne, sală de sport, teren de sport, cabinet psihologic, cabinet muzică, cabinet informatică, cabinet medical.
 • Asistență psiho-pedagogică
 • Standarde de predare-învățare care să ducă elevii spre performanță și dezvoltarea abilităților de viață
 • Colectiv de elevi cooperant, cu înclinații și preocupări deosebite pentru petrecerea timpului liber
 • Colectiv de profesori apropiați elevilor, capabili să realizeze actul didactic cu zâmbetul pe buze, încurajând elevii să-și exprime opiniile
 • Accent pus pe dezvoltarea abilitații elevilor de a folosi cunoștințele dobândite în situații reale de viață
 • Pregătirea elevilor pentru a păși către licee de elită din București

Toate aceste beneficii îi asigura copilului dumneavoastră confortul emoțional și siguranța atât de necesare stabilirii unei relații bazate pe încredere și respect cu învățătoarea, cât și integrării cu mai multă ușurință a noilor experiențe specifice activităților școlare.

Numărul optim de copii la clasa (maxim 20) permite cadrelor didactice adaptarea activităților de predare- învățare la nevoile și disponibilitățile copiilor, care participa la actul didactic prin descoperire

Programul instructiv-educativ (clasa a V-a – clasa a VIII-a)

Taxa unică de înscriere(nerambursabilă): 150 Eur

Program 08.00-16.00 – 500 Eur

La taxa lunară de școlarizare se adaugă – taxa pentru masă – 100 Eur/lună

Activități extracurriculare – 60 Eur/lună (16:00 – 18:00)

Taxa cuprinde: mic dejun, activități conform curriculumului national, gustare, suplimentar 4 ore limba engleză/săptămână, 2 ore limba română/săptămână, 2 ore matematică/săptămână, masa de pranz, gustare, efectuare teme, pregatire concursuri, ore de consiliere pentru parinti si elevi.

Activități extracurriculare:

Vizite la muzeu, carnaval de Ziua recoltei, vizite tematice, excursii, tabere, serbări tematice, club de limbi străine, club de arte plastice, cluburi sportive(tenis de câmp, arte marțiale, înot, dans, balet), ore de muzică și instrumente muzicale, șah.