Ne adresăm nevoilor de bază ale copiilor și ne dorim să le oferim un mediu educațional bazat pe încredere, respect și valorizare.

Ce nevoi au copiii? Cum răspundem noi?

– Copiii au nevoie să descopere și să exploreze lumea din jurul lor pentru a răspunde nevoii de a şti a copilului;

– Promovăm învățarea prin descoperire și jocuri care să stârnească curiozitatea și dorința de a investiga în permanentă mediul înconjurător.
– Copiii au nevoie să li se acorde încredere și valorizare

– Copiii înscriși la școala noastră sunt implicați în activităţi de autocunoaştere, încurajaţi pentru cele mai mici succese, li se oferă în permanentă afecțiune și dragoste, fiind, astfel, mult mai predispuși să asculte și să învețe

– Copiii au nevoie sǎ comunice și să fie ascultați– îi încurajăm să se respecte unii pe alții, să colaboreze în realizarea sarcinilor, să se asculte și să-și susțină punctele de vedere.
– Copiii au nevoie să acţioneze – încurajăm copiii să aibă inițiativă, să participe cu plăcere la activități noi, le oferim ocazia de a experimenta „pe cont propriu“, alături de alţi copii, în grupuri mici sau mai mari

– Copiii noștri vor învață, astfel, să se sprijine pe propriile abilități și aptitudini atunci când vor fi puși în situația de a rezolva o problemă, de a negocia și colabora cu cei de aceeași vârstă