Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) se va desfășura după următorul calendar:

 Limba română (scris) – 11 mai
 Limba română  (Citit) – 12 mai
 Matematică – 13 mai

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar, respectiv la finalul clasei a IV-a(EN IV) are următorul calendar:

Limba română – 19 mai
Matematică – 20 mai
Limba maternă – 21 mai

 Evaluarea națională la clasa a VI-a (EN VI) se va desfășura astfel:

Limbă și Comunicare – 27 mai
Matematică și Științele naturii – 28 mai
Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, rezultatele EN II se comunica părinților și sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor.
La finalul ciclului primar, rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru diagnoză de sistem la nivelul acestui tip de învățământ.
La finalul clasei a VI-a, rezultatele au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară.